Privacyverklaring

 

0.    Inleiding

Privacybescherming wordt een steeds belangrijker thema. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 opgevolgd en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)¹. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt binnen Skincare Center & Luxury Domburg.

Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en met welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

¹ De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

1.    Gegevens binnen Skincare Center

U leest op dit moment de privacyverklaring van Skincare Center & Luxury Domburg. De activiteiten van Skincare Center & Luxury Domburg bestaan uit de exploitatie van een schoonheidssalon (in de ruimste zin van het woord) alsmede de exploitatie van een detailhandel in cosmetica, parfums en huidverzorgende producten.

Indien u als gast gebruikt maken wilt van de diensten van de schoonheidssalon kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. Hiervoor is het nodig dat wij over uw privé-contactgegevens beschikken (denk aan bijvoorbeeld naam, telefoonnummer en emailadres). Daarnaast kan het voor een juiste en veilige behandeling tevens noodzakelijk zijn dat uw medische gegevens (die van belang zijn voor de uit te voeren behandelingen) worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat met uw gegevens gedaan wordt en hoe u zelf uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Mocht u zich niet prettig voelen over het gebruik van uw gegevens door Skincare Center & Luxury Domburg, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

Emailadres                          : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnnummer             : 0118 - 58 66 49

Adres                                   : Weststraat 12, 4357BM Domburg

Btw-nummer                       : 221862596B01

KvK-nummer                       : 69511942

 

2.    Doel van de gegevens

Binnen Skincare Center & Luxury Domburg worden de gegevens verzameld voor specifieke doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1.           Contact opnemen

Uw algemene privégegevens (naam, telefoonnummer en emailadres) worden - met uw toestemming - vastgelegd bij uw bezoek aan Skincare Center & Luxury Domburg (bij binnenloop of na het maken van een afspraak voor een behandeling). De vastlegging (en het bewaren) van uw gegevens is louter bedoeld voor het opnemen van contact (bijvoorbeeld ingeval van wijzigen of annuleren van de eerdergemaakte afspraak).

2.2.           Juiste advisering en behandeling

Voor het bepalen van de juiste behandeling en het geven van het juiste advies kàn het van belang zijn, dat (semi-)medische gegevens (bijvoorbeeld over allergieën of het hebben van Diabetis) samen met uw algemene privégegevens worden vastgelegd en bewaard. Ingeval u wordt behandeld door een andere medewerkster kan ook deze de juiste keuzes maken in de advisering en/of behandeling door even de historie er op na te zien.

 

3.    Het gebruik van uw gegevens

De gegevens die Skincare Center ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1.           Snelstart Online

De algemene privégegevens (contactgegevens) worden vastgelegd in het online administratiesysteem Snelstart (versie In Kaart). Dit gebeurt onder de rubriek Klanten. Ook de voor het advies en de behandeling van belang zijnde (semi-)medische gegevens worden daar vastgelegd en bewaard. Beide gegevenssoorten zijn gekoppeld. De gegevens blijven in de cloud bewaard. In dit geval betekent dat op eigen beveiligde servers van Snelstart, die zich in Amsterdam bevinden.

3.2.           Email en website

Indien een potentiële gast van Skincare Center & Luxury Domburg gebruik maakt van het bestelformulier en het contactformulier op de website (www.skincarecenter-domburg.nl) dan worden deze persoonlijke gegevens niet opgeslagen op de website of een achterliggende database. De gegevens gaan in de vorm van een emailbericht naar het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit gebeurt na te zijn versleuteld binnen de beveiligde website (SSL-certificaat). Bij binnenkomst blijft de email bewaard binnen de beveiligde omgeving van de winkel-desktop. Vervolgens vindt verdere verwerking plaats binnen het beveiligde Snelstart (zie 3.1.) dan wel de agenda in de beveiligde omgeving van de winkel-desktop. 

Ontwikkeling en verdere ondersteuning van de website is in handen van Elloro Internetspecialisten te Vlissingen (https://www.elloro.nl/) .

 

4.    Opslag en -periode van de gegevens

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Skincare Center & Luxury Domburg. Normaliter is de bewaarperiode gelijk aan het klant-zijn bij onze zaak. Dit geldt voor zowel de algemene contactgegevens als de (semi-)medische gegevens.

Bovenstaande bewaarbeperkingen gelden uiteraard niet indien wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 

5.    Beveiliging van de gegevens

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.        De persoonsgegevens die door Skincare Center & Luxury Domburg worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn naast fysiek ook logisch beveiligd. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een beveiligde website (https://) door een SSL certificaat, verleend door COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA.

 

6.    Rechten / plichten t.a.v. de gegevens

6.1.           Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Skincare Center & Luxury Domburg vastgelegd en bewaard worden. Dit doe U door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2.           Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectifieren door Skincare Center & Luxury Domburg.

6.3.           Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Skincare Center & Luxury Domburg opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere zaak, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Skincare Center & Luxury Domburg al uw gegevens over te dragen aan die andere partij.

6.4.           Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Skincare Center & Luxury Domburg vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5.           Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Skincare Center & Luxury Domburg niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

6.6.           Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Skincare Center & Luxury Domburg uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.     Het gebruik maken van deze rechten kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Skincare Center & Luxury Domburg verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van de juiste behandelingen of producten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de juiste behandelingen of producten.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Skincare Center & Luxury Domburg met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Skincare Center & Luxury Domburg behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Skincare Center & Luxury Domburg dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Skincare Center & Luxury Domburg te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Emailadres                          : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnnummer               : 0118 - 58 66 49

Adres                                   : Weststraat 12, 4357BM Domburg